Zmiany w przepisach

 

LIPIEC 2014r.

Zmiany dotyczące badań lekarskich.

cena badań jest stała i wynosi 200zł (w naszym ośrodku w cenie kursu)

Zmiany dotyczące egzaminu teoretycznego

Niestety większa baza pytań egzaminacyjnych, baza na być znana.

SIERPIEŃ 2014

Posiadając kat B prawa jazdy po trzech latach uzyskujemy uprawnienia do kierowana motocyklem do 125 cm sześciennych nie przekraczający 11KW

STYCZEŃ 2015

Zmiany dotyczące egzaminu praktycznego

Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy  EKO JAZDA osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h.

Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem.

W stosunku do osób, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia czyli 1 stycznia 2015 roku ukończyły szkolenie podstawowe i uzyskały pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego, część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadza się na starych zasadach.

Zmiany dotyczące egzaminu teoretycznego

Możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego bez uczestnictwa w zajęciach
teoretycznych ( nie dotyczy 4 godzinnego szkolenia teoretycznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy w którym to kursant i tak musi uczestniczyć przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego 30 godzinnego ) Po pozytywnym egzaminie w WORD zostaje wydane zaświadczenie dla ośrodka szkolenia kierowców na podstawie którego można przystąpić do szkolenia podstawowego praktycznego. Zniesiono  ważność terminową egzaminu teoretycznego

 DOKUMENTY DO POBRANIA

Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

wniosek o wydanie prawo jazdy

zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

Jeśli masz pytania to do nas napisz lub zadzwoń !!!

Daytona 500