Zmiany w przepisach

 

LIPIEC 2014r.

Zmiany dotyczące badań lekarskich.

cena badań jest stała i wynosi 200zł (w naszym ośrodku w cenie kursu)

Zmiany dotyczące egzaminu teoretycznego

Niestety większa baza pytań egzaminacyjnych, baza na być znana.

SIERPIEŃ 2014

Posiadając kat B prawa jazdy po trzech latach uzyskujemy uprawnienia do kierowana motocyklem do 125 cm sześciennych nie przekraczający 11KW

STYCZEŃ 2015

Zmiany dotyczące egzaminu praktycznego

Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy  EKO JAZDA osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h.

Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem.

W stosunku do osób, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia czyli 1 stycznia 2015 roku ukończyły szkolenie podstawowe i uzyskały pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego, część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadza się na starych zasadach.

Zmiany dotyczące egzaminu teoretycznego

Możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego bez uczestnictwa w zajęciach
teoretycznych ( nie dotyczy 4 godzinnego szkolenia teoretycznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy w którym to kursant i tak musi uczestniczyć przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego 30 godzinnego ) Po pozytywnym egzaminie w WORD zostaje wydane zaświadczenie dla ośrodka szkolenia kierowców na podstawie którego można przystąpić do szkolenia podstawowego praktycznego. Zniesiono  ważność terminową egzaminu teoretycznego

kwiecień 2020 r.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ ZWIĄZANĄ Z PROFILEM PKK W CZASIE COVID-19

Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji przy ulicy Czechowskiej 19 A lub Biurze Obsługi Mieszkańców. Przygotowana jest urna do której należy wrzucić dokumenty w zamkniętej kopercie. Wniosek należy wydrukować obustronnie, zachowując poprawny szablon tzn. nie może być wydruk “do góry nogami”. Jeśli osoba nie chce przychodzić osobiście do Wydziału Komunikacji lub Biura Obsługi Mieszkańców prosimy przesłać: – wypełniony wniosek,

- fotografię;

- orzeczenie lekarskie;

- wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

- jeśli osoba nie ma 18 lat – zgodę rodziców.

na adres:

Urząd Miasta Lublin Wydział Komunikacji ul. Czechowska 19 A 20-072 Lublin Odbiór osobisty PKK na tę chwilę jest niemożliwy. Wobec tego do wniosku należy dołączyć prośbę o wysłanie nr PKK na adres e-mail ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju. Następnie nr PKK zostanie przesłany na adres e-mail wskazany we wniosku.

 DOKUMENTY DO POBRANIA

Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

wniosek o wydanie prawo jazdy

zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

Jeśli masz pytania to do nas napisz lub zadzwoń !!!

Daytona 500